Mediu si Dezvoltare Durabila

Strategia națională de securitate a mediului

 mediu si dezvoltare durabilaProblematica mediului și a resurselor naturale ar trebui să fie regândită pentru a fi inclusă într-o Strategie Națională de Securitate a Mediului deoarece mecanismele și mijloacele economice pe care le avem în România trebuie să funcționeze în interdependență și armonie cu mediul natural, aspect ce nu se regăsește în situația reală din prezent.

Drept urmare, România trebuie să elaboreze o serie de strategii care să acționeze în special în spiritul respectării dreptului la viață al generațiilor viitoare, cu un important accent pe nevoia de conservare și păstrare a resurselor naturale necesare traiului și dezvoltării. Astfel ,este nevoie ca toate activitățile economice care interacționează sau depind în mod direct de resursele naturale să fie reglementate într-o manieră care să le dea importanța cuvenită, mult mai mare față de nivelul la care este prețuit mediul în prezent.

Practic, va trebui ca mediul natural și resursele naturale să fie declarate de importanță strategică, reglementând exploatarea acestora sub o strictă și directă supraveghere a statului, o măsură protecționistă menită să garanteze baza și fundamentul de la care pleacă un mecanism economic sănătos.

În privința mediului și a resurselor naturale, cel mai important aspect este ca aceste resurse -aerul, apa, pământul și bogățiile ce se găsesc în și deasu-pra solului- să fie declarate resurse vitale, de importanță strategică, reglementând exploatarea acestora sub o strictă și directă supraveghere din partea statului, în contextul asigurării dezvoltării durabile a economiei naționale.

Din păcate, însă, mediul și resursele naturale reprezintă un subiect la care lumea se uită în prezent ca la ceva secundar și nu este tratat suficient de serios, așa cum ar trebui. Însă bătălia mondială economică se dă pe resurse, iar în acest context România nu are întocmită o strategie națională de explorare, exploatare și conservare a acestor resurse naturale.

Ei bine, această strategie națională ar trebui să pornească tocmai de la declararea resurselor naturale ca fiind de importanță majoră, reglementând exploatarea sub o strictă și directă supraveghere a statului. De altfel, acesta este și elementul de noutate prezentat în acest capitol, în privința abordării pe termen lung a mediului și a resurselor naturale, în contextul dezvoltării durabile și al asigurării securității economice naționale a României.

Nu ai drepturi pentru a publica.